De inhoud van het archief is beschreven in een inventarislijst. Deze is als volgt ingedeeld:

Bron-documenten (op aanvraag beschikbaar)

  • correspondentie, circa 7400 gecodeerde pdf-documenten
  • verslagen van archiefonderzoeken
  • verzameling knipsels uit kranten, circa 600 pdf-documenten (A4)

Genealogieën (klik hier voor inzage)

  • Elke genealogie bevat gezinsbladen met verwijzingen naar het brondocument. De meeste genealogieën zijn vastgelegd in een Word-document en/of een GensDatabestand.
  • Vaak zijn bijlagen toegevoegd. In een aantal gevallen zijn deze als pdf-document beschikbaar.

Personen (klik hier voor inzage)

  • Wanneer over een persoon meer bekend is en er redelijk wat documenten zijn, dan zijn deze verzameld in een aparte doos.

Objecten (niet openbaar)

  • Objecten, zoals schilderijen of andere zaken welke een relatie hebben met een persoon worden in aparte dozen gearchiveerd of zijn elders geplaatst. Een inventarislijst met een afbeelding van het object is aanwezig. Vaak zijn objecten slechts op basis van emotie verbonden met bepaalde personen. Wanneer na het overlijden van de betrokken persoon, de emotie verloren raakt, kan het object ook worden afgestoten.

Beeldarchief (op aanvraag beschikbaar)

  • Van portretten en vele andere zaken zijn digitale foto's gemaakt. Oude foto's zijn gescand en per tak gearchiveerd in een digitaal bestand. Een klein deel is op de website gepubliceerd.

Bibliotheek (klik hier voor inzage)

Overige (klik hier voor inzage)

  • Bijzonderheden over het pand Ring 5 te Dreischor. Voorheen was hier gevestigd de timmerwinkel van de familie Padmos. Later was er het familiearchief ondergebracht.